دروگر گندم پشت تراکتوری

این دستگاه(دروگر دوچرخ) نیروی کار خود را از طریق گاردان تراکتور تامین کرده و به مالبند تخت پشت تراکتور متصل میشود و بواسطه مالبند کشویی خود در جاده پشت تراکتور و در زمین زراعی در کنار تراکتور حرکت میکند
عرض قسمت برش دروگر گندم چین ۱۸۰ سانت بوده و قابلیت تنظیم ارتفاع تیغه ها تا ۱۰ سانتی متری زمین را دارا میباشد
تمامی قطعات استفاده شده در این دستگاه عینا قطعات کمباین جاندیر میباشد در هنگام درو تیغه های دستگاه ساقه های گندم را از کف زمین بریده و توسط نوار نقاله به داخل انبار دروگر منتقل میکنند

مزایا

  • قیمت ارزان
  • ریزش محصول در حد صفر دستگاه
  • قابلیت درو در زمین های صعب العبور که کمباین قادر به کار نیست
  • هزینه نکهداری پاییندروگر گندم پشت تراکتوری
خرید و قیمت کودپاش و بذرپاش موتوری و شارژی